ترجمه Variation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تغييرپذيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌تغيير و دگرگوني‌.

Variation به چه معناست و Variation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Variation

تغييرپذيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تغييرپذيري‌, ترجمه تغييرپذيري‌, کلمات شبیه تغييرپذيري‌ , وابسته‌ به‌تغيير و دگرگوني‌. به لاتین
دانلود فایل ها