ترجمه Variation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اختلاف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دگرگوني‌ , در فارسی : تغيير , به فارسی : ناپايداري‌ , سایر ترجمه ها : بي‌ ثباتي‌

Variation به چه معناست و Variation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Variation

اختلاف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اختلاف‌, ترجمه اختلاف‌, کلمات شبیه اختلاف‌ , دگرگوني‌ به لاتین , تغيير به لاتین , ناپايداري‌ خارجی , بي‌ ثباتي‌ در زبان
دانلود فایل ها