خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59301 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('59301','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =59301 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Variation به فارسی

ترجمه Variation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اختلاف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دگرگوني‌ , در فارسی : تغيير , به فارسی : ناپايداري‌ , سایر ترجمه ها : بي‌ ثباتي‌

Variation به چه معناست و Variation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Variation

اختلاف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اختلاف‌, ترجمه اختلاف‌, کلمات شبیه اختلاف‌ , دگرگوني‌ به لاتین , تغيير به لاتین , ناپايداري‌ خارجی , بي‌ ثباتي‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: