ترجمه Varicella در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ابله‌ مرغان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ابله‌ مرغاني‌.

Varicella به چه معناست و Varicella یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Varicella

(ط‌ب‌) ابله‌ مرغان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ابله‌ مرغان‌, ترجمه (ط‌ب‌) ابله‌ مرغان‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) ابله‌ مرغان‌ , ابله‌ مرغاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها