ترجمه Varietal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متنوع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ تنوع‌ , در فارسی : گوناگون‌ , به فارسی : پر از تنوعات‌.

Varietal به چه معناست و Varietal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Varietal

متنوع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متنوع‌, ترجمه متنوع‌, کلمات شبیه متنوع‌ , داراي‌ تنوع‌ به لاتین , گوناگون‌ به لاتین , پر از تنوعات‌. خارجی
دانلود فایل ها