ترجمه Variorum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درمورد كتاب‌) ناشي‌ از چندمنبع‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : متنوع‌.

Variorum به چه معناست و Variorum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Variorum

(درمورد كتاب‌) ناشي‌ از چندمنبع‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (درمورد كتاب‌) ناشي‌ از چندمنبع‌, ترجمه (درمورد كتاب‌) ناشي‌ از چندمنبع‌, کلمات شبیه (درمورد كتاب‌) ناشي‌ از چندمنبع‌ , متنوع‌. به لاتین
دانلود فایل ها