ترجمه Vasomotor در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محرك‌ رگها می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كنترل‌ كننده‌ رگها.

Vasomotor به چه معناست و Vasomotor یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vasomotor

محرك‌ رگها به خارجی , ریشه انگلیسی محرك‌ رگها, ترجمه محرك‌ رگها, کلمات شبیه محرك‌ رگها , كنترل‌ كننده‌ رگها. به لاتین
دانلود فایل ها