ترجمه Vastity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (edutitsav می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ssentsav) پهناوري‌ , در فارسی : وسعت‌ , به فارسی : عظ‌مت‌ , سایر ترجمه ها : بزرگي‌.

Vastity به چه معناست و Vastity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vastity

(edutitsav به خارجی , ریشه انگلیسی (edutitsav, ترجمه (edutitsav, کلمات شبیه (edutitsav , ssentsav) پهناوري‌ به لاتین , وسعت‌ به لاتین , عظ‌مت‌ خارجی , بزرگي‌. در زبان
دانلود فایل ها