ترجمه Vaulter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌اق‌ زن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ط‌اق‌ نماساز , در فارسی : گنبد ساز , به فارسی : جهش‌ كننده‌.

Vaulter به چه معناست و Vaulter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vaulter

ط‌اق‌ زن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌اق‌ زن‌, ترجمه ط‌اق‌ زن‌, کلمات شبیه ط‌اق‌ زن‌ , ط‌اق‌ نماساز به لاتین , گنبد ساز به لاتین , جهش‌ كننده‌. خارجی
دانلود فایل ها