ترجمه Veal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گوشت‌ گوساله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گوساله‌.

Veal به چه معناست و Veal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Veal

گوشت‌ گوساله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گوشت‌ گوساله‌, ترجمه گوشت‌ گوساله‌, کلمات شبیه گوشت‌ گوساله‌ , گوساله‌. به لاتین
دانلود فایل ها