ترجمه Vee در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حرف‌ v می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبيه‌ حرف‌ v.

Vee به چه معناست و Vee یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vee

حرف‌ v به خارجی , ریشه انگلیسی حرف‌ v, ترجمه حرف‌ v, کلمات شبیه حرف‌ v , شبيه‌ حرف‌ v. به لاتین
دانلود فایل ها