ترجمه Vein در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رگه‌ دار شدن‌. می باشد

Vein به چه معناست و Vein یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vein

رگه‌ دار شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی رگه‌ دار شدن‌., ترجمه رگه‌ دار شدن‌., کلمات شبیه رگه‌ دار شدن‌.
دانلود فایل ها