ترجمه Veinlet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رگه‌ كوچك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وريدكوچك‌.

Veinlet به چه معناست و Veinlet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Veinlet

رگه‌ كوچك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رگه‌ كوچك‌, ترجمه رگه‌ كوچك‌, کلمات شبیه رگه‌ كوچك‌ , وريدكوچك‌. به لاتین
دانلود فایل ها