ترجمه Veld در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tdlev) (افريقاي‌جنوبي‌) زمين‌ مرغزار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : علفزار.

Veld به چه معناست و Veld یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Veld

(tdlev) (افريقاي‌جنوبي‌) زمين‌ مرغزار به خارجی , ریشه انگلیسی (tdlev) (افريقاي‌جنوبي‌) زمين‌ مرغزار, ترجمه (tdlev) (افريقاي‌جنوبي‌) زمين‌ مرغزار, کلمات شبیه (tdlev) (افريقاي‌جنوبي‌) زمين‌ مرغزار , علفزار. به لاتین
دانلود فایل ها