ترجمه Velitation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مناقشه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جروبحث‌ , در فارسی : جنگ‌ مختصر , به فارسی : زد و خوردجزيي‌.

Velitation به چه معناست و Velitation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Velitation

مناقشه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مناقشه‌, ترجمه مناقشه‌, کلمات شبیه مناقشه‌ , جروبحث‌ به لاتین , جنگ‌ مختصر به لاتین , زد و خوردجزيي‌. خارجی
دانلود فایل ها