ترجمه Velocity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرعت‌. می باشد

Velocity به چه معناست و Velocity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Velocity

سرعت‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سرعت‌., ترجمه سرعت‌., کلمات شبیه سرعت‌.
دانلود فایل ها