ترجمه Velour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (sruolev) مخمل‌ كلاهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پارچه‌ مخملي‌ , در فارسی : نمد كلاهي‌.

Velour به چه معناست و Velour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Velour

(sruolev) مخمل‌ كلاهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (sruolev) مخمل‌ كلاهي‌, ترجمه (sruolev) مخمل‌ كلاهي‌, کلمات شبیه (sruolev) مخمل‌ كلاهي‌ , پارچه‌ مخملي‌ به لاتین , نمد كلاهي‌. به لاتین
دانلود فایل ها