ترجمه Velvety در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخملي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مخمل‌ نما , در فارسی : نرم‌.

Velvety به چه معناست و Velvety یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Velvety

مخملي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مخملي‌, ترجمه مخملي‌, کلمات شبیه مخملي‌ , مخمل‌ نما به لاتین , نرم‌. به لاتین
دانلود فایل ها