ترجمه Venation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رگه‌ بندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترتيب‌ قرار گرفتن‌ دستگاه‌ عروقي‌.

Venation به چه معناست و Venation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venation

رگه‌ بندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رگه‌ بندي‌, ترجمه رگه‌ بندي‌, کلمات شبیه رگه‌ بندي‌ , ترتيب‌ قرار گرفتن‌ دستگاه‌ عروقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها