ترجمه Vender در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rodnev=) فروشنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بايع‌ , در فارسی : ط‌واف‌ , به فارسی : دستفروش‌.

Vender به چه معناست و Vender یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vender

(rodnev=) فروشنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (rodnev=) فروشنده‌, ترجمه (rodnev=) فروشنده‌, کلمات شبیه (rodnev=) فروشنده‌ , بايع‌ به لاتین , ط‌واف‌ به لاتین , دستفروش‌. خارجی
دانلود فایل ها