ترجمه Vendible در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elbadnev) قابل‌ فروش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنس‌ قابل‌ فروش‌ , در فارسی : پولكي‌ , به فارسی : فاسد.

Vendible به چه معناست و Vendible یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vendible

(elbadnev) قابل‌ فروش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elbadnev) قابل‌ فروش‌, ترجمه (elbadnev) قابل‌ فروش‌, کلمات شبیه (elbadnev) قابل‌ فروش‌ , جنس‌ قابل‌ فروش‌ به لاتین , پولكي‌ به لاتین , فاسد. خارجی
دانلود فایل ها