ترجمه Venenate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسموم‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زهر دادن‌ به‌ , در فارسی : مسموم‌ , به فارسی : زهر داده‌شده‌.

Venenate به چه معناست و Venenate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venenate

مسموم‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مسموم‌ كردن‌, ترجمه مسموم‌ كردن‌, کلمات شبیه مسموم‌ كردن‌ , زهر دادن‌ به‌ به لاتین , مسموم‌ به لاتین , زهر داده‌شده‌. خارجی
دانلود فایل ها