ترجمه Venerable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محترم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معزز , در فارسی : قابل‌ احترام‌ , به فارسی : ارجمند , سایر ترجمه ها : مقدس‌.

Venerable به چه معناست و Venerable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venerable

محترم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محترم‌, ترجمه محترم‌, کلمات شبیه محترم‌ , معزز به لاتین , قابل‌ احترام‌ به لاتین , ارجمند خارجی , مقدس‌. در زبان
دانلود فایل ها