ترجمه Venerableness در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ytilibarenev) احترام‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ارجمندي‌ , در فارسی : تقدس‌.

Venerableness به چه معناست و Venerableness یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venerableness

(ytilibarenev) احترام‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ytilibarenev) احترام‌, ترجمه (ytilibarenev) احترام‌, کلمات شبیه (ytilibarenev) احترام‌ , ارجمندي‌ به لاتین , تقدس‌. به لاتین
دانلود فایل ها