ترجمه Venerator در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای احترام‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تكريم‌ كننده‌ , در فارسی : ستايش‌ كننده‌.

Venerator به چه معناست و Venerator یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venerator

احترام‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی احترام‌ كننده‌, ترجمه احترام‌ كننده‌, کلمات شبیه احترام‌ كننده‌ , تكريم‌ كننده‌ به لاتین , ستايش‌ كننده‌. به لاتین
دانلود فایل ها