ترجمه Venery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقاربت‌ جنسي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شهوت‌ پرستي‌ , در فارسی : خوشگذراني‌ جنسي‌ , به فارسی : شكار.

Venery به چه معناست و Venery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venery

مقاربت‌ جنسي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقاربت‌ جنسي‌, ترجمه مقاربت‌ جنسي‌, کلمات شبیه مقاربت‌ جنسي‌ , شهوت‌ پرستي‌ به لاتین , خوشگذراني‌ جنسي‌ به لاتین , شكار. خارجی
دانلود فایل ها