ترجمه Venge در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انتقام‌ گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كينه‌ توزي‌ كردن‌.

Venge به چه معناست و Venge یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venge

انتقام‌ گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انتقام‌ گرفتن‌, ترجمه انتقام‌ گرفتن‌, کلمات شبیه انتقام‌ گرفتن‌ , كينه‌ توزي‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها