ترجمه Venom در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مسموم‌ شدن‌. می باشد

Venom به چه معناست و Venom یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venom

مسموم‌ شدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی مسموم‌ شدن‌., ترجمه مسموم‌ شدن‌., کلمات شبیه مسموم‌ شدن‌.
دانلود فایل ها