ترجمه Venose در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وريدي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ رگهاي‌ متعددو بر امده‌ , در فارسی : پراز رگ‌ و وريد

Venose به چه معناست و Venose یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venose

وريدي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی وريدي‌, ترجمه وريدي‌, کلمات شبیه وريدي‌ , داراي‌ رگهاي‌ متعددو بر امده‌ به لاتین , پراز رگ‌ و وريد به لاتین
دانلود فایل ها