ترجمه Venosity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ وريد بودن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شبيه‌ وريد , در فارسی : داراي‌ وريد , به فارسی : پر از وريد

Venosity به چه معناست و Venosity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venosity

داراي‌ وريد بودن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ وريد بودن‌, ترجمه داراي‌ وريد بودن‌, کلمات شبیه داراي‌ وريد بودن‌ , شبيه‌ وريد به لاتین , داراي‌ وريد به لاتین , پر از وريد خارجی
دانلود فایل ها