ترجمه Venter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بط‌ن‌ , در فارسی : گودي‌ , به فارسی : حفره‌ , سایر ترجمه ها : رحم‌.

Venter به چه معناست و Venter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venter

شكم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شكم‌, ترجمه شكم‌, کلمات شبیه شكم‌ , بط‌ن‌ به لاتین , گودي‌ به لاتین , حفره‌ خارجی , رحم‌. در زبان
دانلود فایل ها