ترجمه Ventilation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهويه‌. می باشد

Ventilation به چه معناست و Ventilation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ventilation

تهويه‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تهويه‌., ترجمه تهويه‌., کلمات شبیه تهويه‌.
دانلود فایل ها