ترجمه Ventilation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تهويه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تجديدهوا , در فارسی : بادگيري‌ , به فارسی : ط‌رح‌ موضوعي‌.

Ventilation به چه معناست و Ventilation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ventilation

تهويه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تهويه‌, ترجمه تهويه‌, کلمات شبیه تهويه‌ , تجديدهوا به لاتین , بادگيري‌ به لاتین , ط‌رح‌ موضوعي‌. خارجی
دانلود فایل ها