ترجمه Ventral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شكمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : واقع‌ بر روي‌ شكم‌.

Ventral به چه معناست و Ventral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ventral

شكمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی شكمي‌, ترجمه شكمي‌, کلمات شبیه شكمي‌ , واقع‌ بر روي‌ شكم‌. به لاتین
دانلود فایل ها