ترجمه Ventriloquism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تكلم‌بط‌ني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سخن‌ گفتن‌ انسان‌ بط‌وريكه‌ شنونده‌ نداند صدا

Ventriloquism به چه معناست و Ventriloquism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ventriloquism

تكلم‌بط‌ني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تكلم‌بط‌ني‌, ترجمه تكلم‌بط‌ني‌, کلمات شبیه تكلم‌بط‌ني‌ , سخن‌ گفتن‌ انسان‌ بط‌وريكه‌ شنونده‌ نداند صدا به لاتین
دانلود فایل ها