ترجمه Ventrolateral در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) بط‌ني‌ و جانبي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در قسمت‌ جانبي‌ شكم‌.

Ventrolateral به چه معناست و Ventrolateral یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ventrolateral

(تش‌.) بط‌ني‌ و جانبي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) بط‌ني‌ و جانبي‌, ترجمه (تش‌.) بط‌ني‌ و جانبي‌, کلمات شبیه (تش‌.) بط‌ني‌ و جانبي‌ , در قسمت‌ جانبي‌ شكم‌. به لاتین
دانلود فایل ها