ترجمه Venture در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مخاط‌ره‌ اميز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مبادرت‌ , در فارسی : ريسك‌ , به فارسی : اقدام‌ يا مبادرت‌ كردن‌ به‌

Venture به چه معناست و Venture یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venture

مخاط‌ره‌ اميز به خارجی , ریشه انگلیسی مخاط‌ره‌ اميز, ترجمه مخاط‌ره‌ اميز, کلمات شبیه مخاط‌ره‌ اميز , مبادرت‌ به لاتین , ريسك‌ به لاتین , اقدام‌ يا مبادرت‌ كردن‌ به‌ خارجی
دانلود فایل ها