ترجمه Venus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الهه‌ عشق‌ و زيبايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زن‌ زيبا , در فارسی : ستاره‌ زهره‌.

Venus به چه معناست و Venus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Venus

الهه‌ عشق‌ و زيبايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی الهه‌ عشق‌ و زيبايي‌, ترجمه الهه‌ عشق‌ و زيبايي‌, کلمات شبیه الهه‌ عشق‌ و زيبايي‌ , زن‌ زيبا به لاتین , ستاره‌ زهره‌. به لاتین
دانلود فایل ها