ترجمه Veranda در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hadnarev) ستاوند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايوان‌ , در فارسی : بالكن‌ , به فارسی : ايوان‌ جلو و يا

Veranda به چه معناست و Veranda یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Veranda

(hadnarev) ستاوند به خارجی , ریشه انگلیسی (hadnarev) ستاوند, ترجمه (hadnarev) ستاوند, کلمات شبیه (hadnarev) ستاوند , ايوان‌ به لاتین , بالكن‌ به لاتین , ايوان‌ جلو و يا خارجی
دانلود فایل ها