ترجمه Verbal Noun در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اسم‌ فعل‌. می باشد

Verbal Noun به چه معناست و Verbal Noun یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Verbal Noun

اسم‌ فعل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اسم‌ فعل‌., ترجمه اسم‌ فعل‌., کلمات شبیه اسم‌ فعل‌.
دانلود فایل ها