ترجمه Verdurous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرسبز. می باشد

Verdurous به چه معناست و Verdurous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Verdurous

سرسبز. به خارجی , ریشه انگلیسی سرسبز., ترجمه سرسبز., کلمات شبیه سرسبز.
دانلود فایل ها