ترجمه Verifiable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قابل‌ بازبيني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحقيق‌ پذير.

Verifiable به چه معناست و Verifiable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Verifiable

قابل‌ بازبيني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قابل‌ بازبيني‌, ترجمه قابل‌ بازبيني‌, کلمات شبیه قابل‌ بازبيني‌ , تحقيق‌ پذير. به لاتین
دانلود فایل ها