ترجمه Verification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازبيني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحقيق‌.

Verification به چه معناست و Verification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Verification

بازبيني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازبيني‌, ترجمه بازبيني‌, کلمات شبیه بازبيني‌ , تحقيق‌. به لاتین
دانلود فایل ها