ترجمه Verify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بازبيني‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تحقيق‌ كردن‌.

Verify به چه معناست و Verify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Verify

بازبيني‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بازبيني‌ كردن‌, ترجمه بازبيني‌ كردن‌, کلمات شبیه بازبيني‌ كردن‌ , تحقيق‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها