ترجمه Verisimilar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محتمل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بظ‌اهر درست‌ و حقيقي‌ , در فارسی : داراي‌ ظ‌اهر حقيقي‌.

Verisimilar به چه معناست و Verisimilar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Verisimilar

محتمل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محتمل‌, ترجمه محتمل‌, کلمات شبیه محتمل‌ , بظ‌اهر درست‌ و حقيقي‌ به لاتین , داراي‌ ظ‌اهر حقيقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها