ترجمه Verisimilitude در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای راست‌ نمايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : احتمال‌ , در فارسی : شباهت‌ به‌ واقعيت‌.

Verisimilitude به چه معناست و Verisimilitude یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Verisimilitude

راست‌ نمايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی راست‌ نمايي‌, ترجمه راست‌ نمايي‌, کلمات شبیه راست‌ نمايي‌ , احتمال‌ به لاتین , شباهت‌ به‌ واقعيت‌. به لاتین
دانلود فایل ها