ترجمه Verism در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متداول‌ بر روايات‌ و اهنگهاي‌قهرماني‌ و افسانه‌ اميز. می باشد

Verism به چه معناست و Verism یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Verism

متداول‌ بر روايات‌ و اهنگهاي‌قهرماني‌ و افسانه‌ اميز. به خارجی , ریشه انگلیسی متداول‌ بر روايات‌ و اهنگهاي‌قهرماني‌ و افسانه‌ اميز., ترجمه متداول‌ بر روايات‌ و اهنگهاي‌قهرماني‌ و افسانه‌ اميز., کلمات شبیه متداول‌ بر روايات‌ و اهنگهاي‌قهرماني‌ و افسانه‌ اميز.
دانلود فایل ها