ترجمه Vermian در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كرمي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : كرم‌ مانند , در فارسی : مربوط‌ به‌ كرم‌.

Vermian به چه معناست و Vermian یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vermian

كرمي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كرمي‌, ترجمه كرمي‌, کلمات شبیه كرمي‌ , كرم‌ مانند به لاتین , مربوط‌ به‌ كرم‌. به لاتین
دانلود فایل ها