ترجمه Vermicide در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ماده‌ كرم‌ كش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دواي‌ ضد كرم‌.

Vermicide به چه معناست و Vermicide یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vermicide

ماده‌ كرم‌ كش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ماده‌ كرم‌ كش‌, ترجمه ماده‌ كرم‌ كش‌, کلمات شبیه ماده‌ كرم‌ كش‌ , دواي‌ ضد كرم‌. به لاتین
دانلود فایل ها