ترجمه Vermiculation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كرم‌ خوردگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايجاد موج‌ و شيار كرم‌ مانند.

Vermiculation به چه معناست و Vermiculation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vermiculation

كرم‌ خوردگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كرم‌ خوردگي‌, ترجمه كرم‌ خوردگي‌, کلمات شبیه كرم‌ خوردگي‌ , ايجاد موج‌ و شيار كرم‌ مانند. به لاتین
دانلود فایل ها