ترجمه Vermivorous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كرم‌ خوار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تغذيه‌ كننده‌ از كرم‌.

Vermivorous به چه معناست و Vermivorous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Vermivorous

كرم‌ خوار به خارجی , ریشه انگلیسی كرم‌ خوار, ترجمه كرم‌ خوار, کلمات شبیه كرم‌ خوار , تغذيه‌ كننده‌ از كرم‌. به لاتین
دانلود فایل ها